Biashara Yako Ni Moja Ya Makundi Yafuatayo?
Afya, Elimu, Nishati safi, Kilimo, WASH (Maji, Usafi wa mazingira na Usafi)