Hongera, unaruhusiwa kutuma maombi.

Kwa kutusaidia kuelewa biashara yako tafadhali elezea kwa kina zaidi kwenye fomu ya maombi iliyoko chini

  Jina kamili

  Barua pepe

  Namba ya simu

  Tarehe ya kuzaliwa (yyyy-mm-dd)

  jinsia

  Mahali pa kuzaliwa

  Jina la biashara

  Biashara ilipo

  Jumla ya wafanyakazi (pamoja na wewe)

  Biashara yako imejikita katika sekta gani?

  Kama nyingine, tafadhali taja

  Kwa muda gani sasa biashara yako imekua ikifanya kazi?

  Kwa mwaka uliopita umepata mapato kiasi gani?

  Unaelezeaje hali yako ya kifedha

  Kama biashara yako ina website au ukurasa wa facebook, tafadhali weka hapa:

  Tafadhali elezea kuhusu huduma/bidhaa zinazotolewa kwenye biashara yako, wateja wako wa msingi na malengo yako ya biashara yako.

  Umeshawahi kupata huduma ya ushauri wa kibiashara au msaada wa kibiashara?

  Kama ndio, ni huduma ya aina gani uliyopata?

  Ninaelewa kuwa Anza inachaji ada ya $1000 kwa huduma ya miezi 8
  Tafadhali weka alama ya vema kwenye boksi hili kukubali

  Uumeijuaje Anza?

  Kama nyingine, tafadhali taja